Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna"

Kolorowy pasek

 

Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych

 

Na terenie Gminy znajdują się trzy kategorie nieruchomości wytwarzające odpady:

 

a/ nieruchomości zamieszkałe wytwarzające odpady tj. wszystkie budynki mieszkalne

 

b/ nieruchomości niezamieszkałe a wytwarzające odpady. tj szkoły, przedszkola, instytucje, zakłady pracy itp.

c/ nieruchomości zamknięte a wytwarzające odpady są to jednostki objęte ochroną informacji niejawnych stanowiące teren zamknięty , ustalone przez Ministra Obrony Narodowej

 

Właściciele tych nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy na której są położne ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje :

 

a/ w przypadku nieruchomości zamieszkałych za każdy miesiąc , w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec – czyli płacimy od ilości zamieszkujących a nie zameldowanych osób

 

b/ w przypadku nieruchomości niezamieszkałych a wytwarzających odpady za każdy miesiąc w którym na nieruchomości powstały odpady komunalne

 

 

 

Jak może być ustalana opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych:

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:

 

a/ liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo

 

b/ ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo

 

c/ powierzchni lokalu mieszkalnego

 

Rada Gminy może uchwalić jedną  stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami od gospodarstwa domowego w formie ryczałtowej

 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych a wytwarzających odpady Rada Gminy ustali iloczyn : liczby pojemników  z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości oraz stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 

Rada Gminy w drodze uchwały dokona wyboru jednej z określonych metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali wysokość takiej opłaty.

 

 

 

Ustalając wysokość opłaty Rada Gminy bierze pod uwagę:

 

a/ liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę

 

b/ ilość wytworzonych odpadów na terenie gminy

 

c/ koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

 

d/ przypadki  sezonowego wytwarzania odpadów w szczególności na terenach rekreacyjnych

 

Rada Gminy określi niższe stawki dla właścicieli nieruchomości od których odpady odbierane są w sposób selektywny.

 

W uchwale zostaną określone terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia u wójta/ burmistrza deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów. Wzór deklaracji zostanie określony w formie Uchwały rady gminy.

 

W razie niezłożenia deklaracji lub co do uzasadnionych wątpliwości do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz określa, w drodze decyzji wysokość opłaty.

 

W przypadku nie uiszczania opłaty przez właściciela nieruchomości wójt, burmistrz w drodze decyzji określa wysokość zaległości z tytułu opłaty.

 

W sprawach dotyczących zaległości opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa.

 

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

 

 

 

Z opłaty tej pokrywa się koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi , które obejmują tylko:

 

a / odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

 

b/ tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów

 

c/obsługi administracyjnej systemu

 

Rada Gminy w drodze uchwały określi sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę.

 

Może określić rodzaje dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Marcin Stenkel
Data utworzenia:2012-05-25 10:37:45
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2012-05-25 10:33:44
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2012-05-25 10:37:45
Ostatnia zmiana:2012-05-25 10:38:02
Ilość wyświetleń:6713
Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna"
Przemysłowa 61, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij