Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna"

Kolorowy pasekUchwały z I posiedzenia

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin, .Działdowszczyzna"

odbytego w dniu 17 stycznia  2007 r. w siedzibie Związku.

 

 

 

Uchwała Nr I/1/2007

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowzczyzna"

 

 

Uchwała Nr I/2/2007

w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowzczyzna"

 

 

Uchwała Nr I/3/2007

w sprawie: wyboru  Przewodniczącego Zarządu  Ekologicznego Związku Gmin „Działdowzczyzna"

 

 

 

Uchwała Nr I/4/2007

w sprawie wyboru członka Zarządu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”

 

 

 

Uchwała Nr I/5/2007

w sprawie wyboru członka Zarządu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”

 

 

 

Uchwała Nr I/6/2007

w sprawie wyboru członka Zarządu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”

 

 

 

Uchwała Nr I/7/2007

w sprawie wyboru członka Zarządu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”

 

 

 

 

Uchwała Nr I/8/2007

w sprawie wyboru członka Zarządu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”

 

 

 

Uchwała Nr I/9/2007

w sprawie wyboru członka Zarządu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”

 

 

 

Uchwała Nr I/10/2007

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.

 

 

Uchwała Nr I/11/2007

w sprawie: zmiany budżetu  na 2007 rok.

 

 

Uchwała Nr I/12/2007

w sprawie: zmiany adresu Komunalnego Zakładu Gospodarki Odpadami „Osadus” w Działdowie”

 

 

 

Uchwała Nr I/13/2007

w  sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla stanowiska Przewodniczącego Zarządu Związku.

 

 

 

 

 

 

Uchwały z II posiedzenia

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin, .Działdowszczyzna"

odbytego w dniu 27 marca 2007 r. w siedzibie Związku.

 

 

 

 

Uchwała Nr II/14/2007

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 2006 rok.

 

 

Uchwała Nr II/15/2007

w sprawie: zmiany budżetu na 2007 rok.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Uchwały z III posiedzenia

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin, .Działdowszczyzna"

odbytego w dniu 22 maja 2007 r. w siedzibie Związku.

 

 

 

Uchwała Nr III/16/2007

w sprawie: ustalenia maksymalnych opłat za unieszkodliwianie odpadów na Składowisku Odpadów Stałych w Zakrzewie.

 

 

 

Uchwała Nr III/17/2007

w sprawie: zmiany budżetu na 2007 rok.
Uchwały z IV posiedzenia

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin, .Działdowszczyzna"

odbytego w dniu 21 sierpnia 2007 r. w siedzibie Związku.
Uchwała Nr IV/18/2007

w sprawie: zmiany budżetu na 2007 rok.
Uchwały z V posiedzenia

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin, .Działdowszczyzna"

odbytego w dniu 3 grudnia 2007 r. w siedzibie Związku.
Uchwała Nr V/19/2007

w sprawie: składek członkowskich.

 

 

 

Uchwała Nr V/20/2007

w sprawie: współfinansowania selektywnej zbiórki odpadów od mieszkańców członków Związku w 2008 roku.

 

 

Uchwała Nr V/21/2007

w sprawie: ustalenia maksymalnych opłat za przyjęcie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do Autoryzowanego Punktu Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. 

 

  

Uchwała Nr V/22/2007

w sprawie:  ustalenia maksymalnych opłat za utylizację osadów ściekowych i odpadów organicznych w Kompostowni Osadów Ściekowych i Odpadów Organicznych z Zakrzewie.

 

  

 

Uchwała Nr V/23/2007

w sprawie: przyznania dodatku specjalnego dla Przewodniczącego  Zarządu Związku.

 

Uchwała Nr V/24/2007

w sprawie: uchwalenia budżetu Ekologicznego  Związku Gmin „Działdowszczyzna” na 2008 rok. 

 

                                                                                                                    

Uchwały z VI posiedzenia

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin, .Działdowszczyzna"

odbytego w dniu 29 stycznia 2008 r. w siedzibie Związku.Uchwała Nr VI/25/2008

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska.

 

 

Uchwała Nr VI/26/2008

w sprawie zmiany budżetu na 2008r.

 

 

Uchwała Nr VI/27/2008

w sprawie ustalenia maksymalnych opłat za przyjęcie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do Autoryzowanego Punktu Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.
Uchwały z VII posiedzenia

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin, .Działdowszczyzna"

odbytego w dniu 26 marca 2008 r. w siedzibie Związku.Uchwała Nr VII/28/2008

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska.

 

 

Uchwała Nr VII/29/2008

w sprawie zmiany budżetu na 2008r


Uchwały z VIII posiedzenia

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin, .Działdowszczyzna"

odbytego w dniu 22 kwietnia 2008 r. w siedzibie Związku.Uchwała Nr VIII/30/2008

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Zwiąku z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.

 

 

Uchwała Nr VIII/31/2008

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw realizacji projektu oraz jednostki realizujacej projekt.


Uchwały z IX posiedzenia

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin, .Działdowszczyzna"

odbytego w dniu 9 lipca 2008 r. w siedzibie Związku.Uchwała Nr IX/32/08

w sprawie zmiany budżetu  na 2008 rok

 

Uchwała Nr IX/33/08

w sprawie: podjęcia współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.Uchwały z X posiedzenia

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin, .Działdowszczyzna"

odbytego w dniu 30 września 2008 r. w siedzibie Związku.Uchwała Nr X/34/08

w sprawie zmiany budzetu na 2008 r.

 

Uchwała Nr X/35/08

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczacego Zarządu Związku.
Uchwały z XII posiedzenia

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin, .Działdowszczyzna"

odbytego w dniu 10 października 2008 r. w siedzibie Związku.Uchwała Nr XII/36/08

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/8/2005 z dnia 6 kwietnia 2005 roku.

 

Uchwały z XIII posiedzenia

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin, .Działdowszczyzna"

odbytego w dniu 9 grudnia 2008 r. w siedzibie Związku.Uchwała Nr XIII/37/08

w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2009 rok.


Uchwała Nr XIII/38/08

w sprawie współfinansowania selektywnej zbiórki odpadów od mieszkańców członków Związku w 2009 roku.


Uchwała Nr XIII/39/08

w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjmowanie odpadów na Składowisku Odpadów Stałych w Zakrzewie.Uchwała Nr XIII/40/08

w sprawie: uzgodnienia wartości najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Odpadami „OSADUS” w Działdowie.
Uchwała Nr XIII/41/08

w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Przewodniczącego  Zarządu Związku 
na 2009 rok.

 

.

Uchwały z XIV posiedzenia

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin, .Działdowszczyzna"

odbytego w dniu 24 marca 2009 r. w siedzibie Związku.

 

 

 

Uchwała Nr XIV/42/09
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi  Związku z tytułu wykonania budżetu  za 2008 rok.

 

Uchwała Nr XIV/43/09
w sprawie ustalenia maksymalnych opłat za odbiór bioodpadów od mieszkańców Gmin członków Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”

 

Uchwała Nr XIV/44/09
w sprawie zmiany budżetu Związku na 2009 rok

 

Uchwała Nr XIV/45/09
w sprawie wzrostu wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Związku.

 

Uchwały z XV posiedzenia

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin, .Działdowszczyzna"

odbytego w dniu 14 kwietnia 2009 r. w siedzibie Związku.

 

 

 

Uchwała Nr XV/46/09
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Związku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią w Działdowie przy ul. Przemysłowej”

 

Uchwała Nr XV/47/09
sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

 

Uchwała Nr XV/48/09
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

Uchwała Nr XV/49/09
w sprawie zmiany budżetu Związku na 2009 rok.

 

 

Uchwały z XVI posiedzenia

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin, .Działdowszczyzna"

odbytego w dniu 18 sierpnia 2009 r. w siedzibie Związku.

 

 

 

Uchwała Nr XVI/50/09

w sprawie wyboru członka Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna” w Działdowie. 

Uchwała Nr XVI/51/09
w sprawie wyboru członka Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna” w Działdowie.

Uchwała Nr XVI/52/09
w sprawie wyboru członka Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna” w Działdowie.

 

Uchwała Nr XVI/53/09
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla gmin Członków Ekologicznego Związku Gmin ,,Działdowszczyzna” na lata 2008-2012.

 

Uchwała Nr XVI/54/09
zmieniająca Uchwałę Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie w sprawie powołania Pełnomocnika ds. realizacji projektu oraz jednostki realizującej projekt.

 

Uchwała Nr XVI/55/09
w sprawie przystąpienia do budowy budynku socjalno - biurowego w Działdowie przy ul. Przemysłowej.

 

Uchwała Nr XVI/56/09
w sprawie zmiany budżetu Związku na 2009 rok.

 

 

 

Uchwały z XVII posiedzenia

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin, .Działdowszczyzna"

odbytego w dniu 28 października 2009 r. w siedzibie Związku.

 

 

Uchwała Nr XVII/57/09

w sprawie wyboru członka Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna” w Działdowie. 

 

Uchwała Nr XVII/58/09
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/48/09 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”

 

Uchwała Nr XVII/59/09
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

 

Uchwała Nr XVII/60/09
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej  pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.   

 

Uchwała Nr XVII/61/09
w sprawie zmiany budżetu na 2009 r.

 

 

 

 

 

 

Uchwały z XVIII posiedzenia

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin, .Działdowszczyzna"

odbytego w dniu 16 grudnia 2009 r. w siedzibie Związku.

 

 

 

 

Uchwała Nr XVIII/62/09

w sprawie składek członkowskich.

 

 

Uchwała Nr XVIII/63/09

w sprawie: współfinansowania selektywnej zbiórki odpadów od mieszkańców członków Związku w 2010 roku.

 

 

Uchwała Nr XVIII/64/09

w sprawie uchwalenia budżetu  Związku na 2010 rok.

 

 

Uchwała Nr XVIII/65/09

w sprawie:  wspólnego współfinansowania inwestycji pod nazwą „Stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią w Działdowie przy ul. Przemysłowej”.

 

 

Uchwała Nr XVIII/66/09

w sprawie: przyjęcia Gminy Janowo do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna" z siedzibą w Działdowie.

 

 

Uchwała Nr XVIII/67/09

w sprawie: przystąpienia Gminy Janowo  do wspólnych zadań realizowanych przez Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” .

 

 

Uchwała Nr XVIII/68/09

w sprawie: przyjęcia Gminy Nidzica  do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna" z siedzibą w Działdowie.

 

 

Uchwała Nr XVIII/69/09

w sprawie: przystąpienia Gminy Nidzica  do wspólnych zadań realizowanych przez Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna.

 

 

Uchwała Nr XVIII/70/09

w sprawie: zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna".

 

 

Uchwała Nr XVIII/71/09

w sprawie: przyznania dodatku specjalnego dla Przewodniczącego Zarządu Związku.   

 

 

Uchwała Nr XVIII/ 72/09

w sprawie:  ustalenia maksymalnych opłat za utylizację osadów ściekowych i odpadów organicznych w Kompostowni Osadów Ściekowych i Odpadów Organicznych z Zakrzewie.

 

 

Uchwała Nr XVIII/73/09

w sprawie zmiany budżetu na 2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

Uchwały z XIX posiedzenia

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin, .Działdowszczyzna"

odbytego w dniu 11 stycznia 2010 r. w siedzibie Związku.

 

 

 

Uchwała Nr XIX/74/2010

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.  

 

Uchwała Nr XIX/75/2010

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej  pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

 

 

 

 

 

Uchwały z XXI posiedzenia

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin, .Działdowszczyzna"

odbytego w dniu 20 kwietnia 2010 r. w siedzibie Związku.

 

 

 

Uchwała Nr XXI/76/2010

w sprawie zmiany budzetu na 2010 rok  

 

Uchwała Nr XXI/77/2010

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi  Związku z tytułu wykonania budżetu  za 2009 rok. 

 

 

 

 

 

Uchwały z XXII posiedzenia

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin, .Działdowszczyzna"

odbytego w dniu 24 sierpnia 2010 r. w siedzibie Związku.

 

 

Uchwała Nr XXII/78/10

w sprawie wyboru członka Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna” w Działdowie. 

 

Uchwała Nr XXII/79/10

w sprawie wyboru członka Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna” w Działdowie.   

 

Uchwała Nr XXII/80/10

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu  wykonania budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” za I  półrocze roku budżetowego

 

Uchwała Nr XXII/81/10

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

 

Uchwała Nr XXII/82/10

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

 

 

 

 

 

Uchwały z XXIII posiedzenia

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin, .Działdowszczyzna"

odbytego w dniu 14 grudnia 2010 r. w siedzibie Związku.

 

 

Uchwała Nr XXIII/83/10

w sprawie zmiany budżetu na 2010 r.

 

Uchwała Nr XXIII/84/10
w sprawie składek członkowskich.

 

Uchwała Nr XXIII/85/10
w sprawie współfinansowania selektywnej zbiórki odpadów od mieszkańców członków Związku w 2011 roku.

 

Uchwała Nr XXIII/86/10
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2011– 2018.

 

Uchwała Nr XXIII/87/10
w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego  Związku Gmin „Działdowszczyzna” na 2011 rok.

 

Uchwała Nr XXIII/88/10
w sprawie zmiany statutu Komunalnego Zakładu Gospodarki Odpadami „Osadus" w Działdowie.

 

Uchwała Nr XXIII/89/10
w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjmowanie odpadów na  Instalacji Składowania Odpadów   Komunalnych zlokalizowanej w miejscowości Zakrzewo, Gmina Działdowo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Uchwała_Nr_XXII_82_10 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr1 do 82 (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr2 do 82 (34.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr3 do 82 (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XXII_81_10 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XXII_80_10 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XXII_79_10 (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XXII_78_10 (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZG Uchwała_Nr_XXI_77_10 (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZG Uchwała_Nr_XX_76_10 (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr1 do 76 (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr2 do 76 (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_I_1_2007 (55.1kB) Zapisz dokument  
Uchwała_Nr_I_2_2007 (56.4kB) Zapisz dokument  
Uchwała_Nr_I_3_2007 (56.3kB) Zapisz dokument  
Uchwała_Nr_I_4_2007 (55.1kB) Zapisz dokument  
Uchwała_Nr_I_5_2007 (149.5kB) Zapisz dokument  
Uchwała_Nr_I_6_2007 (149.3kB) Zapisz dokument  
Uchwała_Nr_I_7_2007 (162.5kB) Zapisz dokument  
Uchwała_Nr_I_8_2007 (154.2kB) Zapisz dokument  
Uchwała_Nr_I_9_2007 (151.5kB) Zapisz dokument  
Uchwała_Nr_I_10_2007 (137.9kB) Zapisz dokument  
Uchwała_Nr_I_11_2007 (166.5kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 1 do 11 (178.7kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 2 do 11 (279kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 3 do 11 (231.6kB) Zapisz dokument  
Uchwała_Nr_I_12_2007 (162.1kB) Zapisz dokument  
Uchwała_Nr_I_13_2007 (202.6kB) Zapisz dokument  
Uchwała_Nr_II_14_2007 (162.3kB) Zapisz dokument  
Uchwała_Nr_II_15_2007 (159.1kB) Zapisz dokument  
załacznik nr 1 do 15 (179.5kB) Zapisz dokument  
załacznik nr 2 do 15 (259.9kB) Zapisz dokument  
Uchwała_Nr_III_16_07 (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_III_17_2007 (150.5kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 1 do 17 (143.9kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 2 do 17 (246.9kB) Zapisz dokument  
Uchwała_Nr_IV_18_2007 (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 do 18 (46.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik nr 2 do 18 (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr_V_19_2007 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr_V_20_2007 (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr_V_21_2007 (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr_V_22_2007 (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr_V_23_2007 (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr_V_24_2007( BUDŻET) (50.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie do budzetu 2008 (53.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VI_25_2008 (48.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VI_26_2008 (42.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik Nr1 do 26 (32.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik Nr 3 do 26 (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala nr VI_27_2008 (48.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr_VII_28_2008 (49.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr_VII_29_2008 (44.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik Nr1 do 29 (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik Nr2 do 29 (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik Nr3 do 29 (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik Nr4 do 29 (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienia do 29 (50.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_VIII_30_08 (44.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_VIII_31_08 (63.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_IX_32_08 (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik Nr 1 do 32 (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik Nr 2 do 32 (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik Nr 3 do 32 (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik Nr 4 do 32 (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UCHWAŁA_Nr_IX_33_08 (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_X_34_08 (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik Nr1 do 34 (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik Nr2 do 34 (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik Nr3 do 34 (71.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_X_35_08 (58.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XII_36_08 (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XIII_37_08 _budżet (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 7 (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 8 (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie do 37 (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XIII_38_08 (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XIII_39_08 (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XIII_40_08 (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XIII_41_08 (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XIV_42_09 (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XIV_43_09 (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XIV_44_09 (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr1 do 44 (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr2 do 44 (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XIV_45_09 (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XV_46_09 (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XV_47_09 (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XV_48_09 (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XV_49_09 (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr1 do 49 (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr2 do 49 (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr3 do 49 (24.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr4 do 49 (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr5 do 49 (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr6 do 49 (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr7 do 49 (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XVI_50_09 (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XVI_51_09 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XVI_52_09 (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XVI_53_09 (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XVI_54_09 (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XVI_55_09 (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XVI_56_09 (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr1 do 56 (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr2 do 56 (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr3 do 56 (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr4 do 56 (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XVII_57_09 (27.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XVII_58_09 (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XVII_59_09 (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XVII_60_09 (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XVII_61_09 (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik Nr1 do 61 (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik Nr2 do 61 (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik Nr3 do 61 (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik Nr4 do 61 (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr_XVIII_62_09 (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr_XVIII_63_09 (34.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr_XVIII_64_09 (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr_XVIII_65_09 (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr_XVIII_66_09 (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr_XVIII_67_09 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr_XVIII_68_09 (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZG_Uchwała_Nr_XXIII_83_10 (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZG_Uchwała_Nr_XXIII_85_10 (34.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik_nr1 do 83 (34.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik_nr2 do 83 (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik_nr3 do 83 (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZG_Uchwała_Nr_XXIII_84_10 (33.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr_XVIII_69_09 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr_XVIII_70_09 (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr_XVIII_71_09 (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr_XVIII_72_09 (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XVIII_73_09 (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr1 do 73 (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZG_Uchwała_Nr_XXIII_86_10_WPF (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik do 86 (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr2 do 73 (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XIX_75_2010 (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XIX_74_2010 (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZG_Uchwała_Nr_XXIII_88_10 (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZG_Uchwała_Nr_XXIII_89_10 (32.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Zobacz także

Protokoły Zgromadzenia

Metadane

Źródło informacji:Marcin Stenkel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2007-09-10 13:08:39
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2007-09-10 18:16:39
Ostatnia zmiana:2011-01-18 08:38:56
Ilość wyświetleń:2678
Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna"
Przemysłowa 61, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij