Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna"

Kolorowy pasek

Petycje informacje ogólne

Przedmiot petycji
Zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2014 r. o Petycjach - przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Petycję można złożyć w interesie:
- publicznym

- podmiotu wnoszącego petycję
- innego podmiotu, za jego pisemną zgodą

 

Forma wnoszenia petycji :
- osobiście: Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna", ul. Przemysłowa 61, 13-200 Działdowo, Sekretariat - pokój nr 12
- listownie: Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna", ul. Przemysłowa 61, 13-200 Działdowo

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: Pismo ogólne do Związku (w polu Ustaw/zmień adresata wpisujemy Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" i klikamy "Zaadresuj")
- za pośrdnictwem poczty elektronicznej: ezgmin1@poczta.onet.pl

 

Petycja powinna zawierać:
- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z podmiotów;
- oznaczenie adresata petycji;
- wskazanie przedmiotu petycji;
- petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca;
- petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.


Rozpatrywanie petycji
Petycja po jej złożeniu jest oceniana pod kątem formalnym i prawnym. Jeśli spełni warunki określone w ustawie, zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej .Zgodnie z ustawą petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia nadawca petycji będzie poinformowany w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów tj. nie posiada adresata petycji oraz nie wskazuje przedmiotu petycji, i kiedy jest składana w interesie podmiotu trzeciego i nie zawiera danych osobowych, adresu do korespondencji oraz zgody na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji  elektronicznej  podmiot właściwy do  rozpatrzenia petycji wzywa w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.

Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji.

Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, adresat petycji rozpatruje ja w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ja niezwłocznie, nie później ni z w terminie 30 dni, do pozostałych właściwie podmiotów zawiadamiając o tym podmiot wnoszący petycję.

Załączniki

Ustawa o petycjach (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Michał Ott
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Ott
Data wprowadzenia:2017-06-09 09:59:49
Opublikował:Michał Ott
Data publikacji:2017-06-09 10:04:07
Ostatnia zmiana:2017-06-09 10:17:30
Ilość wyświetleń:455

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij