Zamknij okno Drukuj dokument

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

W celu złożenia wniosku do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

Po założeniu konta i zalogowaniu się na platformie ePUAP należy przejść do zakładki Alfabetyczna lista spraw i wyszukać rodzaj sprawy, będącej przedmiotem zainteresowania. Dokument przekazuje się on-line poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu.

Udostępnione formularze:

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Związku:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
2. Akceptowalne formaty załączników to:

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie-może przekroczyć 5 MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Ponadto informujemy, że podane na Biuletynie kontaktowe adresy e-mail nie pełnią roli skrzynki podawczej.
Do wnoszenia spraw i wniosków drogą elektroniczną służy specjalna usługa zamieszczona na platformie ePUAP zarządzana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Metadane

Źródło informacji:Kamil Falkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kamil Falkiewicz
Data wprowadzenia:2014-04-14 09:13:44
Opublikował:Kamil Falkiewicz
Data publikacji:2014-04-14 09:27:18
Ostatnia zmiana:2015-11-30 13:52:46
Ilość wyświetleń:5030