Podjęcie Uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjmowanie odpadów do Instalacji Komunalnej - Sortowni w Działdowie.

Podjęcie Uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjmowanie odpadów do Instalacji Komunalnej - Kompostowni w Zakrzewie

Podjęcie Uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmiany w budżecie na 2021 rok.