Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

W celu złożenia wniosku do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:
 • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
 • bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Po założeniu konta i zalogowaniu się na platformie ePUAP należy przejść do zakładki Alfabetyczna lista spraw i wyszukać rodzaj sprawy, będącej przedmiotem zainteresowania. Dokument przekazuje się on-line poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu.

Wysyłanie dokumentu:

 • Załatw sprawę   po kliknięciu w link należy wpisać w pole wyszukiwania nazwę urzędu (Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna", następnie wybrać formularz:
  Deklaracja (deklaracja dla nieruchomości zamieszkałej)
  lub
  Deklaracja niezamieszkała (deklaracja dla firm oraz domków letniskowych
 • formularz należy wypełnić oraz podpisać profilem zaufanym, następnie wysłać

 

Skrócona instrukcja wysyłania deklaracji za pomocą platformy EPUAP


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Związku:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
2. Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, DOCX, RTF, ODT,
 • XML, XLS, XLSX, ODS,
 • CSV,
 • TXT,
 • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
 • PDF,
 • ZIP, RAR, TAR, GZ, 7Z.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie-może przekroczyć 5 MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Ponadto informujemy, że podane na Biuletynie kontaktowe adresy e-mail nie pełnią roli skrzynki podawczej.
Do wnoszenia spraw i wniosków drogą elektroniczną służy specjalna usługa zamieszczona na platformie ePUAP zarządzana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.