PROTOKÓŁ Nr I/2019
z posiedzenia Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” odbytego dnia 26 lutego 2019 roku

PROTOKÓŁ Nr II/2019
z posiedzenia Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” odbytego dnia 21 maja 2019 roku

PROTOKÓŁ Nr III/2019
z posiedzenia Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” odbytego dnia 27 sierpnia 2019 roku

PROTOKÓŁ Nr IV/2019
z posiedzenia Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” odbytego dnia 7 października 2019 roku

PROTOKÓŁ Nr V/2019
z posiedzenia Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” odbytego dnia 26 listopada 2019 roku

PROTOKÓŁ Nr VI/2020
z posiedzenia Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” odbytego dnia 11 marca 2020 roku

PROTOKÓŁ Nr VII/2020
z posiedzenia Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” odbytego dnia 26 maja 2020 roku

PROTOKÓŁ Nr VIII/2020
z posiedzenia Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” odbytego dnia 3 listopada 2020 roku

PROTOKÓŁ Nr IX/2020
z posiedzenia Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” odbytego dnia 12 stycznia 2021 roku