Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

i zagranicznym dla Ekologicznego Związku Gmin ” Działdowszczyzna”