Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów
o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe w ilości 500 Mg - około 125 Mg miesięcznie poprzez ich odzysk i/lub recykling.