STATUT

KOMUNALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI
„OSADUS”

 

  • Uchwała Nr XIII/9/01 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna" w Działdowie z dnia 16 października 2001r. w sprawie nadania statutu Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Odpadami „OSADUS” w Działdowie,
  • Uchwała Nr XXIII/88/10 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany statutu Komunalnego Zakładu Gospodarki Odpadami „OSADUS” w Działdowie,
  • Uchwała Nr XIX/99/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany statutu Komunalnego Zakładu Gospodarki Odpadami „OSADUS” w Działdowie,
  • Uchwała Nr XXIII/122/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany statutu Komunalnego Zakładu Gospodarki Odpadami „OSADUS” w Działdowie.
  • Uchwała Nr VI/44/2020 w sprawie uchwalenia statutu Komunalnego Zakładu Gospodarki Odpadami "OSADUS" w Działdowie