UWAGA

w przypadku składania korekt deklaracji związanych z ilością osób prosimy o dołączenie krótkiego oświadczenia wyjaśniającego przyczyny zmiany