Regulamin świadczenia usług publicznych

w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

przez Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami "OSADUS"