Klauzula informacyjna dla klientów Komunalnego Zakładu Gospodarki Odpadami "OSADUS"

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki  "OSADUS", 13-200 Działdowo, ul. Przemysłowa 61

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 506 178 190, email: mateusz.sniegocki.iod@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 ze zm.)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem tj. ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 ze zm.), ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz 885 ze zm.) jest obligatoryjne.