obrazek

 

W dniu 29 sierpnia 2018 r. w siedzibie Związku zostały podpisane umowy na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

1. „Modernizacja instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności części biologicznej Kompostowni w Zakrzewie”

2. „Modernizacja instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności doczyszczania frakcji odpadów zbieranych selektywnie, tj. modernizacji linii sortowniczej części mechanicznej

przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina

oraz Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” reprezentowany przez:

Przewodniczącego Związku Kazimierza Kordeckiego

członka Zarządu Związku Pawła Cieślińskiego

przy kontrasygnacie głównej księgowej Związku Beaty Nasiadka

Film z podpisania umów

obrazek

 

obrazek


 

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek