Transmisja online posiedzenia
Zarządu oraz Zgromadzenia
Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"