Materiały video z posiedzeń Zarządu oraz Zgromadzenia
Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"

 

VII Posiedzenie Zgromadzenia Ekologicznego
Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 26 maja 2020r.

VI Posiedzenie Zgromadzenia Ekologicznego
Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 11 marca 2020r.

V Posiedzenie Zgromadzenia Ekologicznego
Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 26.11.2019r.

IV Posiedzenie Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin
"Działdowszczyzna" z dnia 7.10.2019r.

III Posiedzenie Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin
"Działdowszczyzna" z dnia 27.08.2019r.

II Posiedzenie Zgromadzenia i Zarządu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 21.05.2019r.
    część I
    - część II

I Posiedzenie Zgromadzenia i Zarządu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 26.02.2019r.
    część I
    - część II
    - część III