Sprawozdanie

w ramach Umowy Pożyczki nr 00004/19/03011/OZ-PO/P

z dnia 13-03-2019 r zostało zrealizowane zadanie pn. „Modernizacja instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności części biologicznej Kompostowani w Zakrzewie”