obrazek

                       

<>

 


 

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN

„DZIAŁDOWSZCZYZNA”

13-200 DZIAŁDOWO, UL. PRZEMYSłOWA 61

                
e-mail:   ezgmin1@poczta.onet.pl      
NIP        571-14-74-249  

REGON   130350452

tel.        (023) 697 65 18

fax        (023) 697 56 49

 

Referat ds. gospodarki Odpadami:

adres     ul. Osiedleńcza 3A, 13-200 Działdowo

tel       (023) 698 17 70
                    
Rachunek Bankowy

Pekao SA o/Działdowo 67 1240 5338 1111 0000 5067 1104